multiKalenderen »»
Et juliansk datonummer er en nummerering af dage siden den 1. januar 4713 f.Kr. kl. 12.

Decimalerne efter kommaet angiver et klokkeslæt på dagen, men bemærk at dagen begynder kl. 12 middag. Den 1. januar 2000 kl. 12 har eksempelvis det julianske datonummer 2451545,0.

Den 1. januar 2000 kl. 0 har det julianske datonummer 2451544,5 og den 1. januar 2000 kl. 23:59:59 har det julianske datonummer 2451545,49999.

Denne funktion omsætter fra kalenderdato til juliansk datonummer og omvendt.