multiKalenderen »»
  • Viser en oversigt over det valgte lands mærke- og
  • helligdage. Vælg f.eks. New Zealand.
  • Der vises en oversigt for det aktuelle år. Andre årstal kan vælges i dropdown-listen.
  • Specielt findes her mosaiske, islamiske, kinesiske, persiske og julianske helligdages placering i den kristne/civile kalender.
  • Også danske flagdage findes her. Det skyldes, at danske flagdage er forskydelige over årene. F.eks. flages der påskedag, som jo bekendt ”flytter sig” over årene.