multiKalenderen »»
For hver dag i året kan der fra Månedskalenderen indskrives egne notater om f.eks. fødselsdage, der skal huskes. De kan tilføjes et Dannebrog som mærke.

Ved udskrivning af papirskalendere vises "Egne notater" også.

Samtidig kan du læse en kort information om, hvorfor dagen hedder som den gør.