multiKalenderen »»
multiKalenderen understøtter syv kalendersystemer:

  • Den civilt/kristne kalender, som også kaldes den gregorianske kalender
  • Den mosaiske kalender, som også kaldes den jødiske eller hebraiske kalender
  • Den islamiske kalender
  • Den kinesiske kalender
  • Den persiske kalender, som også kaldes den iranske kalender eller Solar Hejri
  • Den indiske kalender, som også kaldes den civile indiske kalender
  • Den julianske kalender, som er forløberen for den gregorianske kalender

På dette skærmbillede kan du oversætte datoer til og fra alle syv kalendersystemer simultant. Hvis du f.eks. indskriver en dato i den islamiske kalender, oversætter multiKalenderen datoen til alle de seks andre kalendersystemers datoer.